Ceník

PONDĚLÍ (výlety) 10:00-?

Děti s rodiči / bez rodičů

0 / 150 Kč

ÚTERÝ - ČTVRTEK (tvoření, rytmohrátky) 9:00-15:00

Rodič+dítě

200 Kč

Rodič + 2 děti

250 Kč

Dítě bez rodiče 

250 Kč

CENA ZAHRNUJE:

Pobyt v klubu od 9 do 15 hodin, průvodce, program, oběd pro děti.

Platí se vždy na 2 měsíce dopředu. Neodchozené dny je možné si nahrazovat v jiné dny v rámci jednoho měsíce.